Abstract

"International Conference on Prospects for Research in Transport and Logistics on a Global - Regional Perspective" has undertaken the challenge to host very important experts and practitioners of Transport and Logistics from a large spectrum of countries. In our opinion, the conference [...]

Abstract

Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013 Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013 Bu çalışmada, ilk olarak simülasyon ve kontrol stratejilerinin temelini oluşturan trafik akım [...]

Abstract

Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012 Ulaştırma mühendisliği açısından temel bir ölçü olan ‘yolculuk süresi’ kavramı; kullanıcılar, [...]