Abstract

El sector empresarial dedicat a les smart cities està en creixement i cada vegada ofereix més possibilitats de negoci a Catalunya, representant un 3% del PIB català.

Dins aquest ecosistema empresarial, esdeveniments de referència internacional [...]

Abstract

The business sector dedicated to smart cities is growing and increasingly offers more business opportunities in Catalonia, representing today a 3% of the Catalan GDP.

Within this business ecosystem, events of international reference such as the Smart City Expo World Congress [...]