Abstract

La dimensió de l’empresa industrial catalana 2000-2015

Autors: Modest Guinjoan, Moisès Bonal i Roger Romagosa

 

Existeix un tòpic estès en el sentit que les empreses, són [...]