Abstract

 

En els darrers anys, l’accés a un habitatge assequible i de qualitat a la ciutat de Barcelona s’ha vist limitat. L’augment de la taxa d’atur, acompanyada d’una reducció dels ingressos familiars, d’una tendència [...]

Abstract

L’article s’ocupa de les representacions o imatges de la ciutat de Barcelona en la prosa literària catalana del segle xix, especialment en el quadre de costums i la novel·la, que s’examinen com a expressions de cultura urbana. Aquesta literatura, associada a un cert concepte [...]

Abstract

En esta nota se comenta brevemente el informe elaborado por el Mobile World Capital Barcelona sobre la brecha digital en esta ciudad. Como todos los informes de este tipo está basado en encuestas realizadas a los ciudadanos sobre el comportamiento ante las TIC:- ¿Qué hacen los [...]

Abstract

The history of the municipal web of the city of Barcelona –Bcn.cat– goes back to 14 years ago. In this time has passed to be a small web, static and with little content to be one of the more important municipal webs with 100,000 visits per day and a million pages served daily. [...]

Abstract

The Rector Gabriel Ferraté Library (BRGF) at the Technical University of Catalonia (UPC) has recently launched an electronic books lending service. This paper describes the experience of evaluating the e-book readers in the current market, the content to be made available on these [...]

Abstract

Report on the European Association of Directory and Database Publishers (EADP) spring conference held in Barcelona, 8-9 May 2008. This European professional organisation of yellow page and business directory publishers is increasingly becoming a database publishers organisation. Its [...]

Abstract

El sector empresarial dedicat a les smart cities està en creixement i cada vegada ofereix més possibilitats de negoci a Catalunya, representant un 3% del PIB català.

Dins aquest ecosistema empresarial, esdeveniments de referència internacional [...]

Abstract

The business sector dedicated to smart cities is growing and increasingly offers more business opportunities in Catalonia, representing today a 3% of the Catalan GDP.

Within this business ecosystem, events of international reference such as the Smart City Expo World Congress [...]