Abstract

Una de les peces importants per fer front a la Malaltia d’Alzheimer (MA) és el desenvolupament de models de servei de qualitat amb una atenció eficaç basada en la millor evidència científica. En aquesta línia, voldríem descriure [...]