Abstract

The author applies the methodological basis of the theatre in the street to the theatrical approaches and the particular performances of Vila-Real’s group Xarxa Teatre. Particularly, he emphasises two factors: the split of the “Italian box” space and its consequences for actors, [...]

Abstract

Aquest article se centra en modalitats diferents de construcció de l’obra teatral que tenen com a base una relació explícita, amb major o menor grau, entre el creador i la ficció: teatre autobiogràfic, teatre autoficcional i autobiografia escènica. Veurem com aquesta relació [...]