Abstract

 

L’objectiu de la pensió de jubilació és proporcionar un flux d’ingressos adequat durant el període de jubilat. Convencionalment l’adequació de la pensió [...]

Abstract

El objetivo de la pensión de jubilación es proporcionar un flujo de ingresos adecuado durante el periodo de jubilado. Convencionalmente la adecuación de la pensión se analiza mirando si el pensionista mantiene su estándar de vida y, por eso, se [...]