Abstract

  • L’economia del s. XXI és l’economia de les ciutats, l’economia urbana

  • A les ciutats es concentra cada cop més el gruix de la producció i del consum

  • A les ciutats és on genera [...]