Abstract

Els objectius d’aquesta recerca es visualitzar l’evolució de la protecció de la propietat industrial catalana. Un dels àmbits que s’utilitzen quan s’avalua el grau d’innovació d’un territori es el relacionat amb les [...]