Abstract

Les projeccions tendencials d'ingressos i despeses dels pressupostos públics posen de manifest la dificultat de donar resposta a totes les noves necessitats de la societat, el que farà necessari disposar d'una eina de priorització i de planificació [...]

Abstract

Els tres grans objectius dels pressupostos públics són: la disciplina fiscal, l’eficiència assignativa i l’eficiència i l’efectivitat de la despesa.

La disciplina fiscal es tradueix en el control del dèficit, del deute [...]