Abstract

La Unió Europea defineix i classifica les empreses segons el seu tamany en micropime, petita, mitjana i gran empresa. Per fer-ho, es basa en el número de treballadors, el volum de negoci i el balanç general anual.

El tamany més petit d’empresa, [...]

Abstract

El segment de la micropime és el més nombrós a les economies catalana, espanyola i europea, però habitualment s’analitza en conjunt i englobat amb el de la PIME.
En aquest estudi analitzarem quina és l’aportació del sector [...]