Abstract

La preocupació pel futur del treball és un tema recurrent cada vegada que s'evidencia un procés de canvi disruptiu a la tecnologia. L'anàlisi econòmica, i de les forces que expliquen la generació de valor i la dinàmica del [...]

Abstract

El Món s’enfronta a un canvi de paradigma on el sistema energètic centenari, centralitzat, fòssil,  nuclear i contaminant  pot donar pas a un nou model distribuït, digital, democràtic i renovable. Som davant d’una transició [...]

Abstract

 

Les empreses catalanes es troben en un moment de canvi. Fins ara fa poc, per tenir èxit en el negoci un factor molt important eren les habilitats personals del gerent. Ara amb la facilitat d’accés a la informació, el gran volum de [...]

Abstract

L’adopció massiva de les tecnologies digitals en el món empresarial, industrial, i en general en qualsevol àmbit de l’activitat econòmica està canviant les relacions i les formes de la producció. La transformació digital [...]

Abstract

Unlike most of traditional approaches to grammar, today's formal and computational models make use of the lexicon as an essential part of the whole system. Differences between current theoretical and computational models are more and more insignificant albeit the latter are perhaps [...]