Abstract

Between 1970 and 1990, Catalan poetry experienced a significant increase in new authors and works, that followed in succession the already established authors like Espriu, Foix, Estellés, Vinyoli and Martí ï Pol, amongst others. Here the fundamental characteristics of these new [...]

Abstract

Aquest article fa un seguiment del tractament literari de la mort de la primera filla del poeta Vicent Andrés Estellés en la producció escrita durant el primer any des de la mort, és a dir, des de la primavera de 1956 fins a la de 1957. Aquest període abraça textos d’algunes [...]