Abstract

  • L’economia del s. XXI és l’economia de les ciutats, l’economia urbana

  • A les ciutats es concentra cada cop més el gruix de la producció i del consum

  • A les ciutats és on genera [...]

Abstract

Les ciutats sempre han estat un focus de vitalitat gràcies al poder de les seus espais públics per connectar persones, idees, creativitat i, en última instància, prosperitat. Molta d'aquesta vitalitat està vinculada al comerç i a l'activitat [...]