Abstract

Des del sorgiment de la primera blockchain l’any 2009, aquesta tecnologia s’ha convertit en un fenomen que està revolucionant el desenvolupament futur de les economies i les societats. Es tracta d’una tecnologia que presenta un potencial capaç de [...]

Abstract

L'economia col·laborativa (EC), és a dir, el consum col·laboratiu i la producció de capital i mà d'obra entre grups distribuïts recolzats per una plataforma digital (P2P), està creixent de manera ràpida i exponencial. [...]

Abstract

La irrupció de les plataformes digitals, en el marc de l’anomenada economia col·laborativa, ha generat beneficis econòmics evidents relacionats amb la reducció dels costos de transacció, la mobilització de recursos ociosos o l’accés [...]

Abstract

L’Economia Social i Solidària és un àmbit socioeconòmic basat en tres grans eixos vertebradors que determinen el seu caràcter transformador: la gestió democràtica i participativa, l’orientació a les necessitats [...]

Abstract

La irrupció de les plataformes digitals, en el marc de l’anomenada economia col·laborativa, ha generat beneficis econòmics evidents relacionats amb la reducció dels costos de transacció, la mobilització de recursos ociosos o l’accés [...]