Abstract

The effect of waterproof membrane and steel reinforcement protection on the concrete bridge deck is modeled. The attention is paid to the durability prediction related to steel reinforcement corrosion initiation based on the chloride penetration. Thus 2-D finite element chloride [...]

Abstract

L’objectiu és oferir una descripció dels ingressos actuals de la Generalitat de Catalunya i fer-ne una anàlisi crítica. També es dibuixaran les grans línies cap on hauria d’anar encaminada  la hisenda de la Generalitat [...]