Abstract

Proposta de comunicació per al Congrés d’economia i empresa de Catalunya, 2018.

Eix 7. L’Estat de benestar, nivell i perspectives

L’habitatge, punt de fuita d’eficàcia de [...]

Abstract

Som en una fase expansiva del mercat de treball i al bell mig de la recuperació de llocs de treball que havíem arribat a tenir. Recuperació que es constata, tant en la reducció del nombre de persones aturades registrades i les que no, com també [...]

Abstract

Som en una fase expansiva del mercat de treball en un context de recuperació econòmica. No obstant, hi ha un desajust entre la recuperació objectivada i la recuperació percebuda per les persones treballadores, especialment en relació a la qualitat [...]