Abstract

Reviews Caplletra 36 (Spring, 2004)

Annamaria Annicchiarico, ressenya de Josep Lluís Martos,  Les proses mitològiques de Joan Roís de Corella. Edició crítica, Alacant/Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2001, 477 pp.

Ferran Carbó, ressenya de Jordi Berenguer i Queraltó, Els inicis poètics de Miquel Martí i Pol (1944-1951), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002.

Magí Sunyer, ressenya de Miquel Nicolás (ed.), Bernat i Baldoví i el seu temps, València, Universitat de València, 2002.

Patrícia Alberola, ressenya d'Assumpció Bernal & Carme Gregori (ed.), Realisme i compromís en la narrativa de postguerra europea, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002.

Lenke Kovácks, ressenya de Joan Castaño García, Aproximacions a la Festa d'Elx, Alacant, Institut Alacantí de Cultura «Juan Gil-Albert», 2001.

Sandra Montserrat i Buendia, ressenya de Joan Solà, Maria-Rosa Lloret, Joan Mascaró & Manuel Pérez Saldanya (dir.), Gramàtica del català contemporani, Barcelona, Empúries, 2002.

Back to Top

Document information

Published on 01/01/04
Accepted on 01/01/04
Submitted on 01/01/04

Volume 19, Issue 1, 2004
DOI: 10.7203/caplletra.36.8964
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

Keywords

claim authorship

Are you one of the authors of this document?