Abstract

Reviews Caplletra 33 (Autumn, 2002)

Maria Conca, ressenya de Pelegrí Sancho Cremades, Introducció a la fraseologia. Aplicació al valencià col·loquial, València, Denes, 1999, 184 pp.

Joan M. Perujo Melgar, ressenya de Joan Roís de Corella, Prosa profana, introducció, traducció i notes de Vicent Martines Peres, Madrid, Gredos («Clásicos Medievales», 21), 2001, 312 pp.

Miquel Nicolás, ressenya de Joan Miralles i Monserrat, Entorn de la Història de la llengua, pròleg de Josep Massot i Muntaner, Palma/Barcelona, Universitat de les Illes Balears / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 201 pp.

Stefano Maria Cingolani, ressenya de Josep Lluís Martos, Fonts i seqüència cronològica de les proses mitològiques de Joan Roís de Corella, Alacant, Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant («Biblioteca de Filologia Catalana», 10), 2001, 299 pp.

Maria Pilar Perea, ressenya de Jaume Macià Guilà & Joan Solà (ed.), La terminologia lingüística en l'ensenyament secundari. Propostes pràctiques, Barcelona, Editorial Graó, 2000.

Back to Top

Document information

Published on 01/07/02
Accepted on 01/07/02
Submitted on 01/07/02

Volume 17, Issue 2, 2002
DOI: 10.7203/caplletra.33.8967
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

Keywords

claim authorship

Are you one of the authors of this document?