Abstract

Reviews del Caplletra 30 (Spring, 2001)

Jaume Aulet, «Una ofrena per a Josep Carner», ressenya de Jordi Sala, L'estètica de Josep Carner. La poesia de tema amorós, Barcelona, Curial Edicions Catalanes / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2000, 285 pp.

Agustín Rubio Vela, «Els orígens d'un país», ressenya d'Enric Guinot, Els fundadors del Regne de València. Repoblament, antroponímia i llengua a la València medieval, 2 vol., València, Edicions 3i4, 1999, 555 + 696 pp.

Joaquim Martí i Mestre, «Entre el folklore i la filologia», ressenya d'Antoni M. Alcover, Aplec de Rondaies Mallorquines d'En Jordi d'es Racó, edició a cura de Josep A. Grimalt amb la col·laboració de Jaume Guiscafrè, Mallorca, Moll, 1996 (vol. I) i 1998 (vol. II).

Jaume Riera i Sans, «Un viatge pels llibres», ressenya d'Ignasi M. Puig i Ferreté & M. Assumpta giner Molina, Índex codicològic del "Viage literario" de Jaume Villanueva. Premi Ramon D'Alòs-Moner 1979, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans («Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica», XLIX), 1998, 208 pp.

Back to Top

Document information

Published on 01/01/01
Accepted on 01/01/01
Submitted on 01/01/01

Volume 16, Issue 1, 2001
DOI: 10.7203/caplletra.30.8970
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

Keywords

claim authorship

Are you one of the authors of this document?