Abstract

Reviews Caplletra 29 (Autumn, 2000)

Amadeu Viana, ressenya de Guillem Calaforra, Paraules, idees i accions. Reflexions «sociològiques» per a lingüistes, pròleg de Miquel Nicolás, València/Barcelona, Institut Interuniversitar de Filologia Valenciana / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1999, 306 pp.

Joaquim Martí, «Josep Giner, un filòleg modern i compromés», ressenya de Josep Giner Marco, Obra filològica (1931-1991). Estudi preliminar, edició crítica i índex a cura d'Antoni Ferrando, amb la col·laboració de Santi Cortés, València, IIFV/Denes, 1998.

Brauli Montoya, ressenya de Carles Segura, El parlar d'Elx a estudi: aproximació a una descripció, Elx, Ajuntament d'Elx, 1998.

Maria-Rosa Lloret, ressenya de Júlia Todolí, Els pronoms personals, València, Servei de Publicacions de la Universitat de València («Biblioteca Lingüística Catalana», 23), 1998, 151 pp.

Back to Top

Document information

Published on 01/07/00
Accepted on 01/07/00
Submitted on 01/07/00

Volume 15, Issue 2, 2000
DOI: 10.7203/caplletra.29.8971
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

Keywords

claim authorship

Are you one of the authors of this document?